Dziennik internetowy.

Dziennik internetowy.
Dziennik internetowy.

Panel klienta Kivo pozwala na łatwy dostęp do planowanych i zrealizowanych zajęć.
Zalety korzystania z panelu:
- informacja o zrealizowanym programie
- dodatkowe informacje takie jak ocena, praca domowo itp.
- możliwość sprawdzenia obecności dziecka na zajęciach
- dostęp do stanu płatności i faktur (zarejestrowane wpłaty, wysokości i terminy rat)
- informacja o harmonogramie zajęć na cały rok szkolny