Cennik


Płatność roczna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/21(płatność roczna)
Kwota
Termin płatności
I rata 1332 zł
Płatność do: 25.X.2020

Płatność semestralna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 (płatność semestralna)
Kwota
Termin płatności
I rata: 666 zł
Płatność do: 25.X.2020
II rata: 666 zł
Płatność do: 15.II.2021

Płatność miesięczna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 (płatność miesięczna)
Kwota
Termin płatności
I rata: 148 zł
Płatność do: 25.X.2020
II rata: 148 zł
Płatność do: 15.XI.2020
III rata: 148 zł
Płatność do: 15.XII.2020
IV rata: 148 zł
Płatność do: 15.I.2021
V rata: 148 zł
Płatność do: 15.II.2021
VI rata: 148 zł
Płatność do: 15.III.2021
VII rata: 148 zł
Płatność do: 15.IV.2021
VIII rata: 148 zł
Płatność do: 15.V.2021
IX rata: 148 zł
Płatność do: 15.VI.2021