Cennik


Płatność roczna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/23(płatność roczna)
Kwota
Termin płatności
I rata 1624 zł
Płatność do: 25.X.2022

Płatność semestralna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/23 (płatność semestralna)
Kwota
Termin płatności
I rata: 812 zł
Płatność do: 25.X.2022
II rata: 812 zł
Płatność do: 15.II.2023

Płatność miesięczna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/23 (płatność miesięczna)
Kwota
Termin płatności
I rata: 180 zł
Płatność do: 25.X.2022
II rata: 180 zł
Płatność do: 15.XI.2022
III rata: 180 zł
Płatność do: 15.XII.2022
IV rata: 180 zł
Płatność do: 15.I.2023
V rata: 180 zł
Płatność do: 15.II.2023
VI rata: 180 zł
Płatność do: 15.III.2023
VII rata: 180 zł
Płatność do: 15.IV.2023
VIII rata: 180 zł
Płatność do: 15.V.2023
IX rata: 180 zł
Płatność do: 15.VI.2023