RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ PRZEZ Just Now Kursy Językowe Justyna Szałapska
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail oraz korespondencji telefonicznej.

KIM JESTEŚMY?
Just Now to firma świadcząca usługi nauczania języka angielskiego na terenie wybranych szkół podstawowych we Wrocławiu. Jesteśmy weryfikowany przez Dyrekcję Szkoły, podpisujemy umowę na wynajem sal szkolnych w danym roku szkolnym.

KTO BĘDZIE ADMINISTARATOREM DANYCH?
Administratorem Twoich danych jest firma Just Now Kursy Językowe Justyna Szałapska z siedzibą przy ul. Krynicznej 17, 59-220 Legnica.

PO CO TEN DOKUMENT?
W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO otrzymując od Ciebie wiadomość z określonego adresu e-mail czy numeru telefonicznego, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe.
W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podajesz nam swoje dane (imię nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz imię i nazwisko Dziecka- uczestnika kursu językowego) w momencie zapisu.
Następuje to osobiście- w trakcie zebrań szkolnych, elektronicznie (na adres e-mail kontakt@justnow.pl) bądź telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 886 515 416.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych jest związane z wykonywanymi przez nas usługami, począwszy od procesu rekrutacji, poprzez prezentację naszej oferty, udzielanie bieżącej informacji na temat terminów i godzin zajęć oraz wszelkich kwestii organizacyjnych wynikających z zapisów zawartej przez nas UMOWY O NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO, informacji na temat konkursów, skończywszy na prezentacji oferty językowej na kolejny rok szkolny.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?
Lektorowi prowadzącemu zajęcia z Twoim Dzieckiem lub Lektorowi zastępującemu w danym terminie, celem bezpośredniego kontaktu w sytuacjach nagłych oraz celem przekazania informacji dotyczących postępów Dziecka. Możemy przekazać Twoje dane podmiotom wspierającym nas w naszej bieżącej działalności związanej z prowadzeniem naszej działalności tj. podmiotom świadczącym nam usługi rachunkowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
1. Okres przetwarzania Twoich danych przez firmę Just Now Kursy Językowe Justyna Szałapska jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie firmy Just Now Kursy Językowe Justyna Szałapska
2. Dane związane z postępami w nauce Twojego Dziecka zwarte w dziennikach przechowujemy do końca roku szkolnego, którego data podana jest w zawartej pomiędzy nami UMOWIE O NAUCZANIE Języka Obcego.

JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo otrzymania kopii swoich danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
- Twoje dane są nieprawidłowe
- nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
d) Prawo do sprostowania swoich danych.
e) Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
h) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do:
- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
a) Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
b) Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
c) Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem kontakt@justnow.pl
d) Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
e) Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze firmą JUST NOW KURSY JĘZYKOWE JUSTYNA SZAŁAPSKA
Wszelkie pytania związane z RODO, prosimy kierować na adres: kontakt@justnow.pl