Galeria

"Chodźmy na podłogę"

Podłoga jest duża i daje wiele możliwości...

podobnie, jak packa na muchy, fidget spinner, kolorowe karteczki z nazwami części ciała, karty do gry. 

Wszystkie chwyty dowolone, jeżeli chodzi o zapamiętanie nowych słów czy zrozumienie gramatyki!