Aktualności

Wyniki E8

Napływają do nas wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Z tych dotychczas nadesłanych wiemy, że WSZYSCY nasi Kursanci, otrzymali z języka angielskiego wynik powyżej 91%! 

Gratulujemy bardzo się cieszymy!:)

Na początku roku szkolnego nasi Uczniowie przystępują do egzaminu próbnego, co pozwala Lektorom rozeznać się w poziomie każdej z Osób oraz wyznaczyć plan pracy. W ubiegłum roku, średni wynik uzyskiwany w trakcie takiego egzaminu wynosił 65%-85%.

Porównując wynik egzaminu pisanego w listopadzie z wynikiem egzaminu majowego, możemy łatwo ocenić postęp, będący efektem ciężkiej pracy naszych Uczniów oraz zaangażowania i doświadczenia naszych Lektorek.