Zmiana szkolnego planu w SP 22

Pomimo zmian w szkolnym planie w SP 22, wszystkie grupy będą miały zajęcia dodatkowego języka angielskiego w dotychczas ustalonych dniach i godzinach.
Nowy plan nie koliduje z naszymi lekcjami.