Plan zajęć.

  Poniedziałek Sala  Wtorek  Sala Środa Sala Czwartek Sala  Piątek  Sala

IAE

    12:50-13:35 116         11:45-12:30 116

I B

11:45-12:30 116         14:40-15:25 116    

I C

    11:45-12:30 116         12:50-13:35 116

I D

    11:45-12:30 102         12:50-13:35 102
IIAB

12:50-13:35

116

   

12:50-13:35

116

       

IIIAD

    12:50-13:35 116/103         12:50-13:35 116/103

IIIBC

    13:45-14:30 116     12:50-13:35 116    

IIIBCJ

            12:50-13:35   11:45-12:30 119
IV A             14:40-15:25 102 13:45-14:30 116
IVBC 13:45-14:30 116             13:45-14:30 116
IV BJ     14:40-15:25 23     13:45-14:30 110    
V AB         13:45-14:30 116 13:45-14:30 116    
VI     14:40-15:25 102         14:40-15:25 102

Pierwsze zajęcia odbęda się 3 października. Dzieci z klas I-III zostaną odebrane ze świetlicy i na nią, po skończonych zajęciach, odprowadzone.

Grupy oznaczone literką "J" prowadzi Justyna, są to grupy kontynuujące naukę.