Plan zajęć

 

  PONIEDZ
SALA
WTOREK
SALA
ŚRODA
SALA CZWARTEK SALA
PIĄTEK
SALA
I 13:40-14:25 13             13:40-14:25 13
IV 13:40-14:25 11     13:40-14:25 11        
V 14:35- 15:20 11     14:35-15:20 11        
                     

W pierwszym tygodniu nauki plan zajęć może ulec zmianie. Prosimy Rodziców/ Opiekunów o kontakt z numerem telefonu 886 515 416, w przypadku gdyby zajęcia dodatkowego języka angielskiego kolidowały z innymi zajęciami nadobowiązkowymi dzieci.