Opłaty w lutym.

Wynika to z faktu, iż roczna cena kursu obejmuje 60 zajęć lekcyjnych i dla wygody płacących została podzielona na równe raty. Zatem wysokość opłaty miesięcznej nie jest powiązana z ilością zajęć w danym miesiącu.
Rodzice podpisując Umowę wykupują 60 godzin nauki języka w ciągu roku (plus dwie bezpłatne). Pilnujemy, aby do końca roku szkolnego odbyło się właśnie tyle lekcji. Obliczając ilość spotkań zawsze bierzemy pod uwagę dni wolne oraz ewentualne wycieczki i wyjścia do kina czy teatru. Mamy pewien zapas, jeśli jednak nie uda nam się zrealizować zaplanowanej liczby, lekcje będą odrabiane w maju i czerwcu, o czym informujemy wcześniej.