Nowy plan w SP 22

Jeżeli nowy plan ( w tym zajęcia nadobowiązkowe oferowane przez nauczycieli) koliduje z dodatkowym językiem angielskim, bardzo proszę o kontakt z nami. Postaramy się przesunąć terminy naszych lekcji.