Nowy plan w SP 22

W związku ze zmianą planu w Szkole, w drugim tygodniu ferii, zostanie do Rodziców wysłana propozycja nowych terminów.