Metody Nauczania

Nasze zajęcia prowadzimy dwa razy w tygodniu. Trwają one 45 minut. Rodzice, podpisując umowę, mogą mieć pewność, że ich dziecko będzie się uczyło w grupie maksymalnie dziesięcioosobowej. 

Pierwsze dwa spotkania w październiku, to moment kiedy dzieci i lektor poznają się nawzajem. Po tym czasie rodzic, bazując bądź na relacji dziecka bądź własnej obserwacji przebiegu lekcji, podejmuje decyzję o chęci współpracy lub też o wycofaniu się. Dopiero wtedy podpisuje z Nami umowę. Dwie pierwsze lekcje to również czas dla lektora, który sprawdza poziom językowy nowych podopiecznych oraz dobiera odpowiedni podręcznik.

Prowadzimy zajęcia na terenie szkoły, do której uczęszczają nasi uczniowie. Umożliwia to łatwy kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami języka angielskiego. Tym samym lektorzy nie powielają lekcji szkolnych. Oczywiście, jeśli zachodzi taka potrzeba, część zajęć poświęcamy na powtórzenie materiału przed sprawdzianem. Dzięki współpracy ze szkołą oraz elastycznemu podejściu do zajęć, dzieci skutecznie i w ciekawy sposób uczą się języka angielskiego.

Staramy się, by lekcje były radosnym doświadczeniem. Działamy w myśl zasady "uczyć bawiąc". W zimie chętnie siadamy na dywanie i śpiewamy piosenki po angielsku, gramy w gry planszowe, odgrywamy scenki sytuacyjne (np. w sklepie, na lotnisku, przy zwiedzaniu miasta). Wiosna to fantastyczny czas na zabawy językowe organizowane na świeżym powietrzu. 

Jeśli tylko aura jest dla nas łaskawa wychodzimy na boisko szkolne i gramy w angielską wersję Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy, Chodzi lisek koło drogi czy Stary niedźwiedź mocno śpi.

Pod koniec każdego miesiąca rodzice drogą elektroniczną otrzymują zestawienie materiału zrealizowanego w trakcie zajęć. Jest to doskonała okazja aby osobiście sprawdzić znajomość słówek czy wyrażeń.

Przez cały rok szkolny mają Państwo możliwość osobistego, telefoniczneg bądź mailowego kontaktu z Lektorem, 

Dzieci na zakończenie roku szkolnego dostają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie Just Now.